Anne-Maren Hammerbeck (f. 1997) - «Rød», 2021


--


Anne-Maren Hammerbeck har studert ved Forfatterstudiet i Bø, og studerer nå Litterär Gestaltning på HDK-Valand.


«Rød» er en essayfilm som utforsker hvordan kroppen, særskilt kvinnekroppen, er et sted der vold utspiller seg. Gjennom å undersøke menneskelig og kroppslig vold i kontrast til vold i naturen, forsøker filmens «jeg» å reflektere rundt egne og andre kvinners erfaringer.